Franczyza

Procedura przystąpienia do sieci Leasing-Experts

Wszelkie pytania odnośnie franczyzy oraz procesu rekrutacji do sieci Leasing-Experts proszę kierować na adres mail: magdalena.glowacka@leasing-experts.pl
lub pod numery telefonów +48 531 717 000

 1. Pierwszy kontakt
  Wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej zamieszczonej pod linkiem ANKIETA-online
 2. Bezpośredni kontakt z kandydatem ze strony Leasing-Experts:
  a) telefoniczny
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej
 3. Uczestnictwo kandydata w prezentacji sieci Leasing-Experts.
 4. Uzgodnienie warunków umowy / współpracy:
  Jest to rozmowa, na podstawie której Strony ustalają wstępne oczekiwania, po to aby za obopólną zgodą przystąpić do kolejnego etapu. Leasing-Experts zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
 5. Umowa franczyzowa:
  Każda ze Stron zdecydowana na związanie się umową ma już świadomość spodziewanych korzyści i obowiązków, z tytułu przystąpienia do sieci Leasing- Experts Franczyzobiorca ma możliwość zapoznania się z umową oraz podręcznikiem operacyjnym. Wzajemna akceptacja warunków doprowadza do podpisania umowy właściwej.
 6. Szkolenie podstawowe dla nowych franczyzobiorców:
  Po podpisaniu umowy franczyzowej franczyzobiorca uczestniczy w 6-dniowym szkoleniu podstawowym dla nowych franczyzobiorców we Wrocławiu w dniach: 4-9 kwietnia 2016r.